Icoane facatoare de minuni ale Maicii Domnului - Sfantul Munte Athos

Viata Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu si Pururea Fecioarei Maria

0 opinii / Scrie o opinie
  • 140,00 lei

SAU
ne puteti contacta si la: 0751 166116

DESCRIERE

Viata Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu si Pururea Fecioarei Maria

Editie ingrijita de Arhimandrit Constantin Chirila

Traducere de Monahia Theodora Videscu, Constantin Fadur 

Editura Doxologia, 2013

 

 

  Volumul de faţă este rezultatul muncii unor monahii grec-ortodoxe, făcând parte din două obşti monahale din SUA: Holy Apostles Convent şi Dormition Skete, lucrarea lor ajungând până acum să fie retipărită de 11 ori, ca urmare a cererilor de pe piaţa editorială americană. Traducerea din limba engleză a fost realizată de Monahia Theodora Videscu şi de Constantin Fădur. Viaţa Maicii Domnului este o pildă de trăire pentru noi toţi, căci Preasfânta Născătoare de Dumnezeu avea să devină icoană a Bisericii reînnoite. Istorisirile redate în această carte cuprind toate evenimentele importante din vremea vieţii Maicii Domnului, de la zămislirea şi până la Adormirea ei, când a fost ridicată cu  trupul la cer. Fiecare capitol al descrierii sfintei sale vieţi, este văzut prin prisma Sfintei Scripturi, a Sfintei Tradiţii patristice şi a altor scrieri vechi, apoi şi din punct de vedere al tradiţiei iconografice şi liturgice a Sfintei Biserici Ortodoxe. Putem citi despre petrecerea Fecioarei Maria ca pruncă, apoi ca fecioară crescută de timpuriu la Templu, despre logodna şi despre maternitatea ei încă din tinereţe. Putem afla istoria familiei ei în acele timpuri şi locuri, precum şi împrejurările în care a trăit. Putem contempla rolul ei minunat în întruparea lui Dumnezeu Omul, Iisus Hristos. Apoi, putem urmări greutăţile şi primejdiile care au urmat fugii ei în Egipt cu Pruncul Iisus, cu bătrânul Iosif şi cu tânărul Iacov. Într-unul din capitole se analizează viaţa şi obiceiurile unei mame evreice, aşa cum vieţuia în familia ei, în acele timpuri. Se cercetează cu atenţie şi rolul pe care l-a avut Născătoarea de Dumnezeu în vremea activităţii mesianice a Fiul ei. Apoi se face o analiză a gândurilor, cuvintelor şi faptelor ei din timpul Pătimirilor, morţii şi Învierii lui Hristos. Se examinează statutul şi lucrarea Maicii Domnului în Biserica Primară, precum şi relaţia ei cu ucenicii Domnului, atât bărbaţi, cât şi femei. Ne sunt prezentate apoi locurile pe unde a călătorit, propovăduind şi ea Sfânta Evanghelie. Sunt luate în considerare şi ultimele zile ale vieţii sale pământeşti, vorbindu-se despre slăvitul ei sfârşit şi ridicarea ei cu trupul la cer. Autorii au procedat şi la un studiu comparativ, în care se vorbeşte despre Născătoarea de Dumnezeu şi despre Biserică. În cele din urmă, a fost analizat şi rolul Maicii Domnului ca mijlocitoare înaintea Fiului ei, în contextul Sfintei Tradiţii Ortodoxe.  

Sursa: edituradoxologia.ro