Icoane facatoare de minuni ale Maicii Domnului - Sfantul Munte Athos

Noul Testament - Sfanta Mare Manastire Vatoped - Sfantul Munte Athos

0 opinii / Scrie o opinie
  • 475,00 lei

SAU
ne puteti contacta si la: 0751 166116
Produs cumparat impreuna cu:

DESCRIERE

Ediţia bilingvă a Noului Testament, cu text original în limba greacă veche şi traducere în limba română, apărută la Editura Mănăstirii Vatoped!
Lucrarea prezintă în paralel textul bizantin al Noului Testament, tradus pentru prima dată în limba română printr-o strânsă și atentă colaborare între monahii români de la Sfânta Mare Mănăstire Vatoped (Ierod. Siluan Vatopedinul, Monah Daniil Vatopedinul, Monah Ermolae Vatopedinul) și câțiva teologi de renume din spațiul academic românesc (Pr. Constantin Coman, Diac. Alexandru Mihăilă, lect. dr. Sabin Preda și lect. dr. Octavian Gordon).
În prefața acestei lucrări de anvergură culturală, teologică și duhovnicească, părintele stareț Efrem Vatopedinul a explicat principalele motive care au stat la baza proiectului, subliniind legătura strânsă care există de multă vreme între lavra vatopedină și poporul român: „Hotărârea de a tipări o ediţie bilingvă a Noului Testament, text original şi traducere română, a venit firesc în urma legăturii care s-a născut între mănăstirea noastră şi România în ultimii douăzeci şi cinci de ani. Mulţime de închinători ne cercetează fără încetare în Sfântul Munte, dând mărturie pentru evlavia şi smerenia poporului român. Cele câteva vizite pe care le-am făcut în România ne-au întărit credinţa că în această ţară, dincolo de ispitele şi căderile pricinuite de înrâuririle lumii în care trăim, există multă bunăcuviinţă şi dor de Dumnezeu, care pot lesne pricinui o renaştere creştină. Nădăjduim ca această ediţie să constituie încă un motiv de apropiere între Sfântul Munte şi România, un pas pe calea ce ne duce la încredinţarea deplină că tot ceea ce ne desparte nu preţuieşte prea mult în faţa conştiinţei comune de a fi mădulare ale aceleiaşi Biserici dreptslăvitoare”.

Sursa: preluare